Er du forsikret mod arbejdsløshed som selvstændig?

Er du forsikret mod arbejdsløshed som selvstændig?

Som selvstændig erhvervsdrivende, der har forsøgt at bygge din virksomhed, har du lige planlagt med muligheden for at gå ned med d Er du forsikret mod arbejdsløshed som selvstændigin virksomhed. Der er næsten ingen, der starter med foden uden et separat bord med ambitionen om at “gå godt”, tværtimod har man en brændende tro på det. Denne mulighed er nødvendig for at lykkes, men desværre betyder det også, at mange nye virksomhedsejere glemmer at forsikre sig mod arbejdsløshed, hvis de desværre skal lukke selskabet.

Det ville være en dyr og trist “fornøjelse” at have valgt at gå adskilt, hvis de bliver tvunget til at lukke. Han har ofte været i gæld og tilbragt mange timer nu og kan kun modtage kontantydelser. Det er ikke en sjov situation. Heldigvis kan du blive medlem af en arbejdsløshedsforsikringsfond som selvstændig erhvervsdrivende og dermed opnå ret til arbejdsløshedsunderstøttelse – ligesom medarbejdere.

Det er en almindelig misforståelse, at en kasse kun er for medarbejdere. En kasse er for alle, men for at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse er du forpligtet til at stoppe handel. Undtagelserne er, når du gør forretninger som et sidearbejde. Hvis du kan bevise at du kan handle uden for normal arbejdstid (9-17), kan du modtage arbejdsløshedsunderstøttelse. Der er derfor en god grund til at ofre de få hundrede kroner, som det koster at blive medlem af en kasse.

Desuden kan a-kasse hjælpe med rådgivning, kurser og juridisk bistand inden for områder, der ofte udfordres som selvstændige. Det er ikke kun den daglige ydelse for arbejdsløshedsunderstøttelse.

Du kan derefter læse mere om, hvordan du udgør en virksomhedsejer i forbindelse med kontant- og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Vi anbefaler ASE – den autonome bank og foreningen:

Ofte stillede spørgsmål om arbejdsløshedsunderstøttelse som selvstændig Kan jeg modtage arbejdsløshedsunderstøttelse som selvstændig?

Ja, men det er et krav om, at du er stoppet med at drive forretning, og at du er jobsøgende – undtagelsen er, hvis du vil have forretning som en erhvervelse. Det betyder at du skal have lukket firmaet og registreret på Employment Center før du er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelsen. Da du har gjort dette, er der normalt en 3 ugers pleje. hans kommentar er her

Hvor meget kan jeg få i dagpenge pr. Måned?

Som udgangspunkt kan du tjene op til DKK 204.880 om året, hvilket svarer til DKK 17.073 pr. Måned. Derudover er det muligt at få ekstra forsikring, der giver dig en væsentligt højere sats.

Hvad hvis jeg går konkurs?

Hvis du er konkurs, eller hvis firmaet er til salg tvunget, kan du modtage ydelser og en uge senere, og der er en 3 ugers mandatperiode.

Hvor lang tid kan jeg få arbejdsløshedsunderstøttelsen?

Varigheden af det daglige tilskud er for tiden (2012-2013) om 2 år. Dette kan imidlertid ændre sig, da den daglige tildeling er et “varmt” politisk problem.

Kan jeg få arbejdsløshedsunderstøttelse, mens jeg driver virksomhed som en biindustri?

Er du forsikret mod arbejdsløshed som selvstændig?

Ja og nej. Hvis du ikke længere arbejder heltid, kan du i nogle tilfælde modtage en ekstra ydelse i op til 78 uger. Dette kræver dog godkendelse af a-boksen, som ofte er baseret på om virksomheden kan løbe uden for normal arbejdstid (9-17). Samtidig skal du også være jobsøgende som alle andre arbejdsløse.

Kan jeg få arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis virksomheden lukker i en midlertidig periode?

I nogle tilfælde ja, ja. For eksempel, hvis din virksomhed er udsat for ild, omfattende røveri eller hærværk, hvilket betyder at du ikke kan drive virksomheden i en periode, kan du modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i perioden.

Hvor meget skal jeg have arbejdet for at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse?

Du skal have arbejdet i 52 uger fuldtidsarbejde inden for 3 år efter din virksomhed.

Hvad skal du være mere opmærksom på som modtager?

Loven om daglige tilskud er omfattende og meget lang (flere tusinde sider). Derfor bør du altid gøre sig bekendt med de regler, der gælder. Dette er dog den vigtigste opgave med din boks, klar til råd og vejledning.

Kan jeg få sygeorlov og barselsorlov som selvstændig erhvervsdrivende?

Ja, som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til ydelser ved sygdom og moderskab.

For barselsydelser skal du have været i forretning i mindst 18 timer om ugen i mindst 6 måneder i de sidste 12 måneder.

Hvis du bliver syg, kan du få både fuld og halv sygdom fordelene. Hvis du ikke arbejder hos virksomheden, får du fulde sygedagpenge, mens du kan få halvdelen af de syge ydelser, hvis du arbejder på kort tid, for eksempel ved at besvare din telefon og e-mails.

Er min antikvitet med en ny kasse?

Hvis du tidligere har været medlem af en arbejdsløshedsforsikringsfond, kan du skifte til en mere selvstændig kasserer (f.eks. ASE). Ved at ændre en kasse beholder du din arbejdsalder, hvilket betyder at du ikke skal genstarte arbejdstiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *