guestbook4

Please take your time to sign or view my guestbook

Or visit my old guestbook.

Page 1, 2, 3, 4 , 5, 6 & 7

logo02

Hunde-info´s Topliste

 

Kilk og stem! - hotstart.dk

 

Linkworld.dk - Det nye webindeks  

 

 

   Sommerfugl blå                       grosserguiden-banner                         Sommerfugl blå

Indlæring (Operant betingning):

Det var den amerikanske Psykolog B.F. Skinner som i 1938 identificerede de fire operante procedure, som er tilføjet herunder. - 2 af dem øger frekvensen af adfærd, disse kaldes forstærkere (reinforcement) De 2 andre resucerer frekvensen af adfærd, disse kaldes straf (punishment) Når man taler om operant betingning (indlæring), betyder det at man taler om at adfæren styres af de konsekvenser som adfærden får. (refleksadfærd er ikke includeret)

Kort sagt: Adfærd + konsekvens -->  indlæring. (Konsekvensen kan enten være forstærkning eller straf. )

"Du får det du forstærker - ikke det du mener at forstærke" citat af Bob Bailey

Konsekvenserne:

 

Tilfører stimuli (+)

Fjerner stimuli (-)

Øger sandsynlighed for gentagelse af adfærd. (Behag)

(1) Positiv forstærkning (god at bruge når man kan lide hundens handling)

(3) Negativ forstærkning

Reducere sandsynlighed for gentagelse af adfærd. (Ubehag)

(2) Positiv straf

(4) Negativ straf (god at bruge når man ikke kan lide hundens handling)

Positv og negativ betyder ikke at det er godt og skidt for hunden eller for indlæringen (det skal ses lidt som ved matematik) at positiv, er når man tilfører noget (feks godbidder / smerte) & negativ, er når man fjerner noget (feks. ignorering eller at hunden prøver at undgå smerte)

(1) Positiv forstærkning; er noget der øger hyppigheden af en bestemt adfærd, når det gives.

Husk det er hunden som skal bestemme hvilken forstærker du skal bruge i træningen - ikke dig!. (Positive forstærkere kan eks. være ros & kæl, Bold, godbidder, trækkeleg, legetøj, fangeleg osv.  Brug positive forstærkere ved alle de handlinger du ønsker at se mere af ;0)

(2) Positiv straf; Er noget der mindsker hyppigheden af en bestemt adfærd, når det tilføjes.

Dvs. Positiv straf virker pr. diffination - men jeg vil ikke anbefale at bruge denne metode ;0 ( (Positiv straf kan eks. være råb, smerte eller vandsprøjt)

(3) Negativ forstækning; Er noget, der øger hyppigheden af en bestemt adfærd, når det fjernes.

Eks. ved tvangsapportering, hvor hunden bliver nevet i øret, til den tager apporten i munden, og først der slipper ubehaget. (hunden lærer at hvis den ikke kan lide smerte, må den hele tiden prøve at undgå det. Vil ikke anbefale at bruge denne metode ;0 (

(4) Negativ Straf: er noget der mindsker hyppigheden af en bestemt adfærd, når det fjernes.

En negativ straf er eks. når vi fjerner hundens mulighed til at få en belønning (en af de positive forstærker) Feks. Når vi ignorer adfærd vi ikke ønsker, når vi tilbage-holder en godbid fordi hunden ikke udførte den kommando der blev givet, eller når vi stopper leg når hunden er for voldsom. Ignorer den adfærd du ikke ønsker gentaget ;0)

Forstærk hunden når den gør det rigtige (ros, godbidder, legetøj og lign..) og ignorer alle de handlinger du ikke ønsker gentaget. Dyret får derved ikke noget ud af at gøre noget forkert, men hvorimod det giver bonus at gøre noget rigtigt. Dette vil få hunden til at bestræbe sig på at ramme den rigtige adfærd, men uden angst for at fejle ;0)

Vigtig note: Hvis du vælger at bruge straf (aversiv kontrol) kan det føre til passivitet hos hunden, at den ikke tør gøre ting på egen hånd. Den bliver bange for at begå fejl, hunden kan desuden blive stresset, som kan medføre sygdom.